Inriktning naturvetenskap, profil miljövetenskap

Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken.

Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling i balans med jordens resurser och ekologiska system.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng
  • Geografi 1, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2027: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap profil miljö, Norra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad