Det här är Norra Reals gymnasium

På Norra Reals gymnasium blir du en del av en stor och trygg skola med omfattande föreningsliv, aktiv elevkår och många skolkamrater. Våra behöriga, legitimerade och engagerade lärare stöttar dig under din gymnasietid för att du ska vara väl förberedd inför nästa steg i livet.

Vi vänder oss till dig som

  • är studiemotiverad
  • har högt ställda krav på din gymnasieutbildning
  • vill och vågar vara med i skapandet av bästa tänkbara förutsättningar för framtida högskoleutbildningar och yrkesliv. 

Lokaler

På Norra Reals gymnasium har vi egen idrottsanläggning infattande fotbollsplan, idrottshall, gym, danssal. Vi har välutrustade laborationssalar i fysik, kemi, biologi, naturkunskap och bild.

Skolbibliotek

Vårt skolbibliotek är en välbesökt plats där du kan fokusera på dina studier. Du får hjälp med att söka information, hitta litteratur eller för att studera i en lugn och trevlig miljö. Vi har en heltidsanställd bibliotekarie.

Måltider och skolrestaurangen

Skolan har en matsal där alla elever äter gratis under skoltiden. Varje dag finns ett huvudmål, en vegetarisk rätt och salladsbuffé. Vid behov finns specialkost. Maten lagas inte på skolan.

Elevkår och föreningar

Elevkåren är en fristående förening för skolans elever. Elevkåren vill bidra till en mer givande skolgång för dig.

Skolans personal

Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen/kurser. Personalomsättningen är liten hos oss.

Vi har minst en heltidstjänst av studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog och skolsköterska och de arbetar tillsammans i vårt elevhälsoteam.

Frågor och svar om skolan och antagning

Det går cirka 1000 elever på skolan, fördelade på 31 klasser med cirka 32 elever i varje klass. Det är elever från hela Stockholms län, där några åker långt och andra bor nära.

Det varierar lite från år till år, men generellt kan man säga att det krävs höga betyg.

Vi erbjuder alla kurser som ger behörigheter och meritpoäng för de utbildningar vi har.

Rektor är restriktiv med att godkänna utökade kurser utöver programmets 2500 poäng.

På Norra Reals gymnasium kan du inte läsa kurser i förväg. Undantaget är om du läser profil matematik på naturvetenskapliga programmet. Där finns ett snabbspår inom matematik.

I mån av plats kan ett byte gå. Du kontaktar i sådant fall studie- och yrkesvägledare.

Ja, om du bor längre än sex kilometer från skolan.

Frågor och svar om särskilda behov

Vår avsikt är att bedriva en undervisning som passar dig och alla elever. Lärare och elever samverkar för att hitta vad som passar varje enskild elev men även hela klassen.

Vårt elevhälsoteam deltar aktivt i det arbetet. Vi erbjuder självklart särskilt stöd för elever med sådana behov.

Ja, skolans lokaler och annan miljö vid skolan är anpassad.

Uppdaterad