Inriktning naturvetenskap, profil forskning

Du får träna på att själv formulera naturvetenskapliga frågeställningar, designa undersökningar samt sammanställa och utvärdera dina resultat.

Dessutom tränar vi på att presentera resultat och undersökningar för olika målgrupper. Vi arbetar ofta tvärvetenskapligt och tematiskt.

Förutom att läsa filosofi genomför du även ett valfritt forskningsprojekt. Det förbereder dig mycket väl för ditt avslutande gymnasiearbete och för framtida forskarstudier. I årskurs 3 gör du dessutom en kort praktik hos någon forskargrupp.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Filosofi 1, 50 poäng
  • Filosofi 2, 50 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2027: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap profil forskning, Norra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad