Söka och byta till Norra Reals gymnasium

Du som vill börja på Norra Reals gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill byta till årskurs 2 eller 3, 2024-2025

Du är välkommen att börja hos oss i årskurs 2 eller 3 förutsatt att

  • det finns lediga platser i någon av våra klasser
  • du tidigare har läst ungefär samma kurser som elever har läst tidigare år.

Urvalskriterier

Vi har två urvalskriterier:

  • hur väl ditt nuvarande kursupplägg matchar skolans
  • dina gymnasiebetyg du fått under årskurs ett.

Antagning av nya elever sker vid läsårsstart.

Skicka in din ansökan

Om du vill byta till årskurs 2 eller 3 skickar du in en ansökan.

Uppdaterad