Inriktning naturvetenskap, profil matematik

Profilen syftar till att stimulera ditt matematiska tänkande.

Du utvecklar förmågan att använda matematik för att behandla naturvetenskapliga och andra problemställningar. Att öva kreativitet, initiativförmåga och förmåga att lösa problem, enskilt och i grupp, är väsentliga inslag i utbildningen.

Har du betyg i kurserna Matematik 1c och 2c erbjuder vi kursen Matematik 3c till dig direkt i årskurs 1

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Matematik specialisering, 100 poäng
  • Matematik 5, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2027: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap profil matematik, Norra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad