Ungdomar och en lärare vid bord med skolböcker

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.

Inom inriktningen breddas och fördjupas din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Inriktningen utvecklar även din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen vilket sker genom ämnesintegrerat samarbete.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Samhällskunskap – Internationella relationer, 100 poäng
  • Visuell kommunikation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2027: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, Norra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad