Inriktning samhällsvetenskap, profil miljövetenskap

Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken.

Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng
  • Samhällskunskap – Internationella relationer, 100 poäng
  • Naturkunskap 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap profil miljö, Norra Reals gymnasium (pdf, 217 kB, nytt fönster)

Uppdaterad