Elever i klassrum med dator och böcker.

Inriktning samhällsvetenskap, profil miljövetenskap

Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken.

Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng
  • Samhällskunskap – Internationella relationer, 100 poäng
  • Naturkunskap 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2027: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap profil miljö, Norra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad