Flicka i klassrum med dator och ryggsäck

Humanistiska programmet

Du studerar människan som kulturskapare förr och nu. Du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi.

Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen sätter människans skapande och tänkande i centrum och behandlar kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor. Centrala kunskapsområden är därför historia, filosofi, språk och litteratur.

Språket är vårt viktigaste verktyg för kommunikation

Hos oss får du möjlighet att utveckla din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt din förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. Utbildningen ger dig redskap att beskriva, tolka och analysera olika former av kulturella uttryck såsom bild, film och skönlitteratur.

Vetenskapligt skrivande

Utbildningen ger dig möjlighet att formulera och besvara frågeställningar inom humaniora samt färdigheter i att söka, sovra och bearbeta information från olika typer av material med källkritisk medvetenhet. Vid sidan av det utredande och undersökande förhållningssättet ges du möjlighet att utveckla sin förmåga att argumentera i tal och skrift och motivera dina ställningstaganden. I utbildningen använder du digitala verktyg och medier för informationssökning och kommunikation.

Inriktning kultur

Inriktningen kultur ger fördjupade kunskaper om hur estetiska uttrycksformer och andra kulturuttryck ser ut historiskt såväl som idag. Vidare studerar du kurser i filosofi, litteratur och psykologi. Inriktningen utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. I undervisningen får du på lektionstid uppleva kultur genom exempelvis studiebesök och museibesök.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng
  • Matematik 2b, 100 poäng
  • Samhällskunskap - Internationella relationer, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2027, Humanistiska programmet, inriktning kultur, Norra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad