Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Annika Allbrand

Telefon
Telefon 076-12 323 25
E-post
E-post annika.allbrand@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Christine Hildebrand

Telefon
Telefon 076-12 323 35
E-post
E-post christine.hildebrand@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Camilla Hildingsson

Telefon
Telefon 076-123 23 55
E-post
E-post camilla.hildingsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad