Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation.

Elevhälsan består av skolans rektorer, skolsköterskor, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Deras uppdrag är att framför allt jobba förebyggande och följa din hälsa och utveckling under din skoltid.

Skolsköterska

Annika Allbrand

Telefon
Telefon 076-12 323 25
E-post
E-post annika.allbrand@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Christine Hildebrand

Telefon
Telefon 076-12 323 35
E-post
E-post christine.hildebrand@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Camilla Hildingsson

Telefon
Telefon 076-123 23 55
E-post
E-post camilla.hildingsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad