Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor för dig som går i årskurs 9.

Klasser, antagning, och individuella kurser

Hur stor är skolan? Hur många elever?

Hos oss på Norra Reals gymnasium går cirka 1000 elever fördelade på 31 klasser med cirka 32 elever i varje klass. Det är elever från hela Stockholms län, där några åker långt och andra bor nära.

Vad behöver jag för antagningspoäng för att komma in?

Det varierar lite från år till år, men generellt kan man säga att det krävs höga betyg.

Vilka kurser erbjuds som individuellt val?

Alla som ger behörigheter och meritpoäng för de utbildningar vi har.

Erbjuder skolan utökade kurser mer än 2500 poäng och kan jag läsa kurser i förväg?

Rektor är restriktiv med att godkänna utökade kurser utöver programmets 2500 poäng. På Norra Reals gymnasium kan du inte läsa kurser i förväg. Undantaget är om du läser matematikprofilen, där finns ett snabbspår inom matematik.

Vilka moderna språk erbjuder ni på skolan?

Vi erbjuder Tyska, Franska och Spanska upp till steg 5.
Vi har även Italienska och Ryska upp till steg 2.

Är det möjligt att byta program om jag valt fel?

I mån av plats kan ett byte gå, ta i sådant fall kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Elev i behov av stöd

Elever som har behov av stöd, hur arbetar skolan med det?

Vår avsikt är att bedriva en undervisning som passar alla. Lärare och elever samverkar för att hitta vad som passar varje enskild elev men även hela klassen. Vårt elevhälsoteam deltar aktivt i det arbetet. Vi erbjuder självklart särskilt stöd för elever med sådana behov.

Övriga frågor

Finns det elevkår på skolan?

Ja, hos oss har vi en aktiv elevkår och över 30 föreningar.

Får jag SL-kort (terminsbiljett) av skolan?

Ja, om du bor längre än sex kilometer från skolan.

Är skolan anpassad för personer med funktionsnedsättning?

Ja, skolan är anpassad.

Uppdaterad